Ann-Mari Audas-Willman som är född i Vasa 1962 är politices magister och teologie magister och har också en lärarexamen och examen i utbildningsledarskap.

För tillfället jobbar Ann-Mari som präst i Närpes församling.  På fritiden är hon engagerad inom Finlands Röda Kors både på central- och distriktsnivå.

Till storfamiljen hör make och sex vuxna barn och totalt åtta barnbarn.